Bouwkunde stage Bram – Wet Kwaliteitsborging
Als er iets is waar we het allemaal over eens kunnen zijn, is het wel dat de bouwsector nooit stil staat. Een ontwikkeling waar we binnenkort allemaal rekening mee moeten houden, is de Wet Kwaliteitsborging. De nieuwe wet is vanaf 2023 van kracht en heeft een impact op de gehele bouwsector. Uiteraard geen man over boord, maar bij VKP dachten we ‘wat kunnen we doen om onze opdrachtgevers te ontzorgen op het gebied van de WKB?’. En daar was Bram: afstudeerder van de opleiding Bouwkunde. De rest is geschiedenis…

Wat is de Wet kwaliteitsborging?

De essentie van de WKB is het verhogen van de bouwkwaliteit en bouwtoezicht. Aannemers moeten samen met onderaannemers en leveranciers tijdens het project gaan verantwoorden hoe het bouwproject wordt uitgevoerd en hoe er wordt voldaan aan de vooraf opgestelde kwaliteitseisen. Dit moeten we met z’n allen gaan doen door tijdens de bouw stappen vast te leggen. Op deze manier verzamelen we bewijslast die aantoont dat er volgens de kwaliteitseisen wordt gebouwd. Het ultieme doel van deze wet? Minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw. Een aantal van de grootste veranderingen zijn:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.

Onderzoek naar de Wet kwaliteitsborging

De afgelopen maanden heeft Bram zijn afstudeerstage bij VKP gelopen. Binnen deze stage stond de Wet kwaliteitsborging centraal. Het doel van het onderzoek was uitzoeken hoe we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn op het gebied van de Wet kwaliteitsborging. Daarnaast willen we met de WKB onze interne kwaliteit verhogen. Binnen VKP passen we kwaliteitsborging al langer toe. In de productie worden HSB-elementen gekeurd zodat ze geborgd uit de productiehal vertrekken naar de bouwplaats. Na langdurig onderzoek heeft Bram een kwaliteitssysteem opgezet. Met dit systeem kunnen we hoofdaannemers en andere opdrachtgevers ontzorgen in de vastlegging van de kwaliteit van de prefab HSB-elementen.

Afgelopen maand presenteerde Bram zijn onderzoek aan aandachtige VKP’ers. Ondertussen is Bram geslaagd en kan zijn carrière van start. Bram, bedankt voor je inzet.