Snel en duurzaam bouwen met bewezen concepten!

Eén woonoplossing, meerdere keren inzetbaar. We kampen in Nederland met een, ondertussen, gigantisch woningtekort. Waar de nieuwsberichten over te weinig woningen je om de oren vliegen, moeten we iets veranderen. Een repeterende woonoplossing kan een ware uitkomst zijn. Binnen dit concept verzorgen wij de engineering in 2D en 3D. Vervolgens worden de HSB-elementen of woningdelen gerealiseerd in onze fabriek. Het fijne aan een repeterende woonoplossing is dat deze op meerdere plekken toegepast kan worden. Door een repeterende woonoplossing samen te bouwen, besparen we sterk op bouwtijd. Een bouwproces kan namelijk, zoals jij als geen ander weet, behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Bij een repeterende woonoplossing doorlopen we het proces in principe maar één keer. Nadat de engineering in kannen en kruiken is verzorgd, kunnen we dezelfde woningen op verschillende locaties bouwen. We zeggen niet dat we het woningtekort zo oplossen, maar een bijdrage aan de oplossing leveren we graag samen met jou!

Met welk product kunnen we je verder helpen?

Waarom VKP?

Interne Engineering

Een intern team van 2D- en 3D-tekenaars engineeren dagelijks de meest uitdagende bouwprojecten. Er zijn korte lijntjes met stakeholders voor een duidelijke communicatie.

Prijs-kwaliteitverhouding

Voor een dubbeltje op de eerste rang. In een wereld waar de inflatie de pan uit rijst, leveren we bij VKP HSB-elementen en -kozijnen tegen de scherpste prijs.

Zeeuwse nuchterheid

In een bouwproces kunnen zich meer dan eens lastige situaties voordoen. Door ons Zeeuwse boerenverstand te gebruiken, lossen we deze zo snel mogelijk op! Nog liever voorkomen we ze.

Heldere communicatie

Puur Zeeuws, recht voor z’n raap. Communicatie van de bovenste plank is waar we naar streven. Want laten we eerlijk zijn: directe communicatie, is de beste communicatie, toch?

Alle kennis onder één dak

Verschillende breinen komen tot de beste ideeën door kennisbundeling. Van engineers tot aan timmermannen, dit zijn de mensen van VKP met wie jij bouwt.

Eén aanspreekpunt

Moe van de tientallen telefoontjes met verschillende personen op een dag? VKP heeft één centraal aanspreekpunt waardoor jij je kan focussen op wat je echt leuk vindt: bouwen.

Waarom bouwen met hout?

Met hout maken we de weg vrij voor een circulaire economie. Om de klimaateisen van 2050 te halen, is dit hard nodig. Hout is het enige bouwmateriaal dat CO₂ opslaat. Daarnaast zijn er aanzienlijk minder transportbewegingen nodig om al het hout op de bouwplaats te krijgen. Hieronder zetten we alle voordelen van hout op een rij:

Circulair

De circulariteit van houtbouw

Hout is erg licht en een gemakkelijk te bewerken materiaal. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor droge, demontabele verbindingen met een grote losmaakbaarheid. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor hoogbouw. De houten casco-elementen stellen hierin het grootste volume voor en daarom levert het hergebruiken hiervan de grootste milieuwinst op.  De losmaakbare elementen kunnen we oogsten uit bestaande hoogbouw dat wordt gesloopt of wordt gerenoveerd met hout. Met deze geoogste elementen kunnen we dan bijvoorbeeld weer woningen bouwen. Hierdoor wordt CO₂ nog langer vastgelegd in hetzelfde hout.

Na het meermaals hergebruiken van houten elementen in woningen kan het worden verspaand om te gebruiken in plaatmateriaal. Van dit plaatmateriaal kunnen we bijvoorbeeld kasten maken. De CO₂ blijft dus nog steeds in het hout zitten. Na honderden jaren hetzelfde hout te hebben gebruikt, kunnen we het uiteindelijk verbranden voor energieproductie als echte groene biomassa. In de gehele levensloop is de oorspronkelijk gebruikte boom alweer meerdere keren teruggegroeid in de bossen. Deze bomen slaan ook weer CO₂ op. Bovendien kunnen we een deel van deze bomen weer gebruiken voor bijvoorbeeld hoogbouw om vervolgens weer de hele levensloop te doorlopen. Hoe circulair wil je het hebben?

Repeterende Woonoplossing
Duurzaam

Duurzaamheid van hout

Hout is het enige bouwmateriaal dat CO₂ opslaat. Hierdoor is het één van de duurzamere bouwmaterialen, maar draagt het ook bij aan een fijne leefomgeving. Houtbouw draagt op drie manieren bij aan een reductie van de CO₂-uitstoot:

Bossen leggen CO₂ vast

Bossen zijn een ware CO₂-opslagtank. Tijdens het fotosyntheseproces nemen bomen CO₂ op. Dit zetten ze om in zuurstof en glucose: een bouwsteen voor houtmoleculen. Door deze opslag bestaat het gewicht van hout voor ongeveer de helft uit biogene koolstof. Hierdoor pakken bomen nu al jaarlijks ongeveer 10% van de Europese CO₂ uitstoot aan (435 Mt CO₂/jaar). Bij een duurzaam en hoogwaardig gebruik van houtbouw kan dit percentage oplopen tot wel 23% in 2030, aldus het European Forest Institute.

Houten gebouwen houden CO₂ vast

We verbranden hout nu nog vaak in biomassacentrales. Onnodig en zonde, want de opgeslagen CO₂ van dit hout komt dan weer vrij. Daarnaast kunnen we hout eindeloos gebruiken in de gebouwde omgeving. Houten gebouwen gaan namelijk eeuwen mee en houden de opgeslagen CO₂ even lang vast. Het oudste gebouw ter wereld bestaat volledig uit hout. Sinds het jaar 603 slaat dit gebouw al CO₂ op. Door houtbouw circulair toe te passen, creëren we naast bossen met de gebouwde omgeving een tweede CO₂-opslagtank.

Duurzame houtbouw vermijdt klassieke bouwmethodes

Wellicht voor de hand liggend, maar door het gebruik van houtbouw vermijden we de emissies die bij het maken van traditionele bouwmaterialen worden uitgestoten. Volgens de EU wordt er per ton toegepast hout 1,5 ton CO₂ uitstoot vermeden als massiefhout wordt gebruikt in plaats van traditionele materialen. Als we wereldwijd houtbouw enorm opschalen, kan de gecombineerde CO₂-opslag en de vermeden CO₂-emissie ervoor zorgen dat er 110 Gt CO₂ wordt vermeden in 2050. Dit is al 14% van de 810 Gt CO₂-reductie die plaats moet vinden om de klimaatopwarming met 1,5 graden Celsius tegen te gaan. En dan is er nog geen rekening gehouden met de CO₂-opslag in de Europese bossen.

Brandveilig

Geen brand in een prefabwoning

Iedereen wil veilig wonen en werken. Hier komt een stukje persoonlijke omgeving bij kijken, zoals iemand om je heen hebben die je vertrouwt, maar iets technischere aspecten kunnen ook zeker aan veiligheid bijdragen. Eén van de grootste nachtmerries van iedere consument, ontwikkelaar, woningcorporatie, aannemer of onderaannemer is brand in een woning. Goed nieuws, want de brandveiligheid van prefab HSB-elementen is ontzettend hoog. Dit klinkt raar en dat snappen we maar al te goed. Hout is immers juist brandbaar, toch? We merken om ons heen dat er een groot misverstand heerst met betrekking tot HSB-elementen en brandveiligheid.

Als we kijken naar brandveiligheid is het belangrijk om de brandtemperatuur en de reactietijd in het hoofd te houden.  Als we dit bekijken, blijkt dat er met hout hele brandstabiele constructies kunnen worden gemaakt. Dit komt door de lage ontvlambaarheid van massief hout. Probeer maar eens een massief blok hout aan te steken! Hout is onder andere zo brandveilig, omdat, als hout in vuur en vlam staat, er een isolerende laag ontstaat. Deze laag bestaat uit houtskool en zorgt ervoor dat het verder inbranden erg wordt vertraagd.

Samengevat is hout een uiterst brandveilig middel waarmee we vele consumenten kunnen helpen aan een veilige plek om te wonen. Laten we samen bouwen!

Hoge isolatie waarde

Een houten prefabwoning heeft een hoge RC-waarde

Vandaag de dag schieten de energieprijzen letterlijk en figuurlijk door het dak. Het zou daarom prettig zijn als we onze consumenten zo weinig mogelijk energie kunnen laten gebruiken. Echter, het wooncomfort moet hier uiteraard niet onder gaan leiden. Het wooncomfort is een interessant vraagstuk waar momenteel veel aandacht naar uitgaat bij VKP. Leefbaarheid zal uiteindelijk altijd leidend moeten zijn, maar met een prefab houtskeletbouwelement sla je twee vliegen in één klap. Dit komt doordat de HSB-elementen van VKP een minimale RC-waarde van 4,7m2 K/W hebben. Deze waarde heeft alles te maken met het feit dat hout van nature een isolerend bouwmateriaal is. Daarnaast kunnen de HSB-elementen isolerender worden gemaakt door verschillende isolatietechnieken toe te passen.

De eerder genoemde minimale RC-waarde is vastgesteld in het bouwbesluit. Echter, er kunnen met HSB gemakkelijk hogere isolatiewaardes worden gehaald terwijl de opbouw van het element slank blijft. Hierdoor gaat het wooncomfort van de consument erop vooruit, want hij of zij heeft meer oppervlak om in te leven. Daarnaast kan door de RC-waarde de huuropbrengst voor een ontwikkelaar of coöperatie stijgen.

Niet alleen zorgt de natuurlijke werking van hout ervoor dat HSB-elementen zo isolerend zijn, maar ook heeft hout een hele hoge luchtdichtheid. De luchtdoorlatendheid (QV10) van HSB-elementen uit onze fabriek in klasse twee is tussen de 0,3 dm3/m2 en 0,6 dm3/m2. In klasse drie neemt de luchtdoorlatendheid zelfs af tot ongeveer 0,15 dm3/m2. Doordat koude lucht een gebouw amper kan betreden, hoeft er weinig energie worden gebruikt om het gebouw op te warmen. Daarnaast zorgt een hoge luchtdichtheid voor een laag energieverlies van een gebouw. De snelle denker onder ons weet het al: met een houten prefabwoning voorzien we de klant van ultiem wooncomfort met een relatief laag energieverbruik.

Korte bouwtijd

Een houten prefabwoning heeft een efficiënt bouwproces

Ten opzichte van klassieke bouw heeft HSB-prefab een efficiënt bouwproces. Dit komt omdat bijna het gehele proces, op de montage van de elementen na, binnen plaatsvindt. Het geautomatiseerde systeem in de fabriek zorgt ervoor dat de bouwkwaliteit altijd van hetzelfde, hoge, niveau is. Vanuit de software waarin woningen of appartementen worden getekend, genereren we machinebestanden die voor de aansturing van onze vol automatische CNC-machines en -productielijnen zorgen. Op deze manier kunnen we een deel van de kwaliteit waarborgen.

Bovendien worden onvoorziene en faalkosten vermeden, want iedere partij in de samenwerkingsketen van een bouwproject weet van tevoren precies waar hij aan toe is. Uiteraard is hier een goede calculatie, planning en communicatie voor nodig. Dit zijn dan ook aspecten waar we bij VKP veel aandacht aan besteden. Na een bouwproject evalueren we graag met alle samenwerkingspartners om te bespreken hoe we hebben gescoord op de eerder genoemde aspecten.

Daarnaast worden HSB-elementen onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd. Waar je bij klassiek bouwen afhankelijk bent van regen, wind en andere weeromstandigheden, is dit bij prefab niet het geval. De ondertussen welbekende fabriek staat binnen. Hierdoor kan er efficiënt worden gebouwd zonder dat er rekening hoeft te worden gehouden met weersomstandigheden.

Een prefabwoning met een korte bouwtijd

In vergelijking met traditioneel bouwen, heeft bouwen met prefab houtskeletbouwelementen een korte bouwtijd. In dit geval hebben we het dan niet over de gehele bouwtijd, maar vooral over de tijd die nodig is op de bouwplaats. Iedereen in de bouw kent het probleem van een groeiend personeelstekort op de bouwplaats wel. Vakkundige timmermannen zijn vandaag de dag ontzettend lastig te vinden. Prefab bouwen zorgt er niet voor dat dit probleem wordt opgelost, maar maakt het wel makkelijker om met minder personeel toch goede woningen neer te zetten. In de fabriek wordt namelijk al 90% van het werk gedaan. Hierdoor hoeven de timmermannen op de bouwplaats de HSB-elementen alleen nog maar te monteren. Dit resulteert in een kortere bouwtijd op de bouwplaats waardoor er minder personeel nodig is.

Minerale Gevelstrips

Een prefabwoning bouwen met oneindige stijlopties

Het leuke aan een prefabwoning, is dat je het volledig kunt personaliseren naar jouw eigen wensen. In onze fabriek kunnen de stijlopties haast oneindig worden genoemd. Zo kun je kiezen voor een kaal HSB-element, maar bijvoorbeeld ook voor de aankleding van dit element. Je kunt er onder andere voor kiezen om houten kozijnen te laten monteren op jouw HSB-element. We hebben een eigen kozijnenfabriek met een machine die kant-en-klare kozijnen maakt in alle kleuren en maten. Naast kozijnen kun je ook gaan voor minerale gevelstrips. Met deze manier van gevelbekleding wordt een grote stap gezet richting een groenere toekomst, want de gevelstrips worden duurzaam gedroogd op slechts 60 graden Celsius. Om dit in een begrijpelijke context te plaatsen: bakstenen worden gebakken op 1000 graden Celsius. Ook met gevelstrips is wat betreft kleur veel mogelijk. Hierdoor worden HSB-elementen volledig naar wens gepersonaliseerd.

Repeterende Woonoplossing
Wooncomfort

Een optimaal binnenklimaat van een houten gebouw!

Niet alleen is hout in het interieur van een woning of kantoor mooi, maar ook gaat het binnenklimaat er sterk op vooruit. Dit komt omdat hout van nature vocht opneemt of afstoot, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte. In andere woorden is hout een natuurlijke regelaar van luchtvochtigheid. Daarnaast zien we tegenwoordig dat het gebruik van hout leidt tot minder stress. Bovendien kan het leiden tot een hoger welzijn en een hogere productiviteit van mensen. Hierdoor biedt houtbouw een hoop voordelen in woningen, maar ook zeker in kantoor- of onderwijsgebouwen.

Lichte fundering

Prefab houtskeletbouw met een lichte fundering

Zonder fundering, geen huis. Met welk bouwmateriaal je ook werkt, een huis heeft een goede fundering nodig om aan alle vereisten te voldoen om bijvoorbeeld veilig en comfortabel te wonen. Het grote voordeel aan bouwen met prefab houtskeletbouw is dat het materiaal bestaat uit een relatief licht materiaal, ten opzichte van bijvoorbeeld staal of beton. Hierdoor kan de fundering van een gebouw tot wel 20% lichter worden uitgevoerd. Dit resulteert in een besparing van kosten, maar bijvoorbeeld ook in een besparing van veel tijd!

Houtbouw zorgt voor minder transportbewegingen

Hout komt van relatief ver. Hierdoor denken we vaak dat er veel vervuiling bij het vervoeren van hout komt kijken. Als we dieper in de cijfers gaan kijken, blijkt dit allesbehalve waar te zijn. Op het eerste ogenblik lijkt bovenstaande constatering misschien vreemd, maar dat is die niet. Hout is namelijk, in vergelijking met bijvoorbeeld beton, een ontzettend licht bouwmateriaal. Hierdoor kan een vrachtwagen per rit meer hout meenemen. Dit zorgt voor een vermindering van transportbewegingen en dus van CO₂-uitstoot.

Voorbeeldcase: Dalston Works is een gigantisch appartementencomplex in London, bestaand uit 4649 m³ hout. In plaats van 700 geschatte vrachtwagens met beton, waren er maar 98 vrachtwagens nodig om al het hout te leveren op de bouwplaats. De snelle rekenaar snapt het al: er werd een CO₂-uitstoot van 602 vrachtwagens vermeden.