We gaan het anders doen! Een veel gehoorde en gebruikte term. Aannemers, opdrachtgevers en ontwikkelaars zien in dat de huidige manier van werken niet in alle situaties toekomst biedt. Vraag en aanbod, regelgeving en prijsvorming zorgen ervoor dat we anders moeten denken… conceptueel bouwen!

Wat is nu eigenlijk conceptueel bouwen?
De naam zegt het al, op basis van een gestandaardiseerd bouwproces het bouwwerk voltooien. Maar waarom conceptueel bouwen, wat is de meerwaarde? Zoals bij VKP bekend, biedt prefabricage de mogelijkheid tot het versnellen van de bouwsnelheid, verbetering van de kwaliteit en het terugdringen van de arbeid/kosten op de bouwplaats.

Bij een concept worden de krachten van geselecteerde partijen gebundeld en kennis gedeeld om een zo optimaal mogelijk concept te realiseren. De slimmere HSB bouwmethode, volledig in 3D uitgewerkt, zorgt voor een kortere bouwtijd.

Concepten bieden voor VKP de mogelijkheid tot het meedenken van oplossingen en innovaties. De handen op de bouwplaats komen we tekort en de bouwtijd moet steeds sneller, komt dit de kwaliteit ten goede? Gelukkig hebben wij het voordeel dat we in de productie onder geconditioneerde omstandigheden werken en geen hinder hebben van o.a. weersinvloeden.

Waar maakt VKP het verschil? Wij hebben de mogelijkheid om de geïsoleerde HSB-elementen tijdens de productie te voorzien van een gevelafwerking. Zoals bijvoorbeeld houten- en steenstrips gevelbekleding. In samenwerking met de o.a. Timmerfabriek Brouwer kunnen we de HSB-elementen voorzien van beglazing en afgelakte kozijnen. In combinatie met de installateur monteren wij de installatievoorzieningen en overige onderdelen.

Duurzame materialen, ventilatie, luchtdichting en isolatie-eisen zijn belangrijke afwegingen tijdens het concept. Om aan de eisen te voldoen, zal de warmtevraag verminderd moeten worden, dit houdt in een goede isolatie met de juiste luchtdichting.

De onderstaande criteria eisen bepalen aan welke prestaties het bouwwerk moet voldoen.

Autarkisch
De woning of het gebouw is qua energie geheel zelfvoorzienend. Er wordt alleen gebruik gemaakt van lokale, duurzame, energiebronnen. De woning is noch aangesloten op het gasnet noch op het elektriciteitsnet.

Energieneutraal gebouw (nul-op-de-meter)
De woning of het gebouw heeft een EPC van 0, op jaarbasis heeft dit een totaalenergie van nul.

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
Na 1 januari 2021 moeten alle vergunningsaanvragen van nieuwbouw voldoen aan de BENG eisen, vastgesteld aan 3 indicatoren.
1. Energiebehoefte gebouw: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruik oppervlakte per jaar.
2. Primair fossiel energiegebruik: het maximale primair fossiel energie, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Enkele voorbeeld projecten

’t Vrije Woonblok – Combinatie met Bouwbedrijf Rijk, DWT Groep en buroSALT

VOXS – Als co-maker voor Bergh Bouw Systemen

Nye Uus – Combinatie met Aannemingsbedrijf Fraanje, DWT Groep en WTS Architecten