Gevelbekleding vormt de buitenste schil van een gebouw, naast de esthetische factor dient deze ook als bescherming voor de achterliggende constructie. Er zijn verschillende soorten gevelbekledingen mogelijk maar bij alle opties geldt dat een goede ventilatie van essentieel belang is om vochtproblemen te voorkomen.

Hoe zorgen we ervoor dat we de gevelbekleding op de juiste manier ventilerend aanbrengen?

Horizontale open gevelbekleding:

Enkel verticaal regelwerk volstaat met een h.o.h. afstand van maximaal 600mm.
Het regelwerk moet een minimale dikte hebben van 28mm. voor voldoende hechting van de geveldelen.
Ventilatie vindt plaats tussen het regelwerk.
Achter het regelwerk passen we een waterkerende dampdoorlatende folie toe
welke UV-bestendig moet worden uitgevoerd.
Om zwellen te voorkomen mogen de geveldelen niet strak tegen elkaar worden geplaatst, in de breedte minimaal 3-4mm. speling aanhouden.

Horizontale gesloten gevelbekleding:

Enkel verticaal regelwerk volstaat met een h.o.h. afstand van max. 600mm.
Het regelwerk moet een minimale dikte hebben van 28mm. voor voldoende hechting van de geveldelen.
Ventilatie vindt plaats tussen het regelwerk.
Achter het regelwerk passen we een waterkerende dampdoorlatende folie toe.
Doordat het een gesloten systeem is moeten we voldoende ruimte tussen de delen vrijhouden om spanningen in de constructie, door krimp of zwelling, op te vangen.
Om zwellen te voorkomen hanteren we hier ook de speling van minimaal 3-4mm.

VKP Ventilatie GevelbekledingVKP Ventilatie Gevelbekleding

Verticale open gevelbekleding:

Dubbel regelwerk toepassen waarbij de horizontale regels minimaal 15° naar binnen toe afgeschuind zijn zodat het vocht wegloopt van de bekleding. Het verticale regelwerk moet een minimale dikte hebben van 22mm. en het horizontale regelwerk minimaal 28mm. voor voldoende hechting van de geveldelen.

Achter het regelwerk passen we een waterkerende dampdoorlatende folie toe welke UV-bestendig moet worden uitgevoerd.Voor een optimale ventilatie moet er aan de onder-en bovenzijde een opening vrij gehouden worden van 10mm. Ter plaatse van onderlinge ontmoetingen circa 7-10mm. ruimte aanhouden tussen de delen, hier is het van belang dat de verticale delen afgeschuind worden zodat een druiprand ontstaat.

Verticale gesloten gevelbekleding:

Dubbel regelwerk toepassen waarbij de horizontale regels minimaal 15° naar binnen toe afgeschuind zijn zodat het vocht wegloopt van de bekleding. Het verticale regelwerk moet een minimale dikte hebben van 22mm. en het horizontale regelwerk minimaal 28mm. voor voldoende hechting van de geveldelen.

Achter het regelwerk passen we een waterkerende dampdoorlatende folie toe. Voor een optimale ventilatie moet er aan de onder-en bovenzijde een opening vrij gehouden worden van 10mm.
Ook bij deze toepassing moeten we rekening houden met de onderlinge ontmoetingen en het afschuinen van de verticale delen.

VKP Ventilatie GevelbekledingVKP Ventilatie Gevelbekleding