Johrans de Hond

Johrans zit als calculator volledig op zijn plek bij VKP. Hij is in januari 2014 gestart en zou, als hij niet bij VKP op kantoor zat, bij een ander bedrijf hetzelfde werk willen uitvoeren. Zelfs in zijn vrije tijd is hij nog aan het tekenen, ontwerpen en klussen.

“Ik kijk vol trots terug op Woudlucht Heverlee. Hier heb ik zelf HSB uitgevoerd en Padoek gemonteerd. Verder heeft VKP bergingen in Dishoek gebouwd, waarvoor ik het tekenwerk heb verzorgd.”