Goese Lyceum

SMT heeft in opdracht van Stichting Pontes Scholengroep de nieuwbouw van het Goese Lyceum gerealiseerd. Het Goese Lyceum is een zeer duurzaam gebouw geworden dat klaar is voor de toekomst. Door SP architecten is een cradle-to-cradle ontwerp gemaakt, dat als uitgangspunt diende voor andere duurzaamheidsmaatregelen in de school. Zoals groendaken, PV-cellen, groene gevels, Led-verlichting en waterloze urinoirs. Voeg daarbij de flexibele indeling en detaillering en er is sprake van een in alle opzichten duurzaam gebouw.

Wij hebben in opdracht van SMT bouw mogen uitvoeren:

  • leveren en monteren van de HSB wand- en dakrandelementen
  • het leveren en monteren van de aluminium gezette gevelpanelen en zetwerken
  • leveren en aanbrengen van Trespa Meteon Standard gevelafwerkingen
  • Het uitwerken van het teken-, reken- en werkvoorbereidingstraject

uitvoering: 2013-2014