Munnikenheide college Rucphen


Rothuizen BouwmeesterPro is eindverantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het totale werk van het project Munnikenheide College. Het project omvat het uitgebreid renoveren van een VMBO school in Rucphen.

De werkzaamheden betreffen onder andere het grotendeels vernieuwen van de gevels inclusief gevelopeningen, dakafwerkingen, vloerafwerkingen, plafonds, installaties en het uitvoeren van schilderwerken en het gedeeltelijk vernieuwen van de terreinverhardingen.

In opdracht van Rothuizen BouwMeesterPro verzorgen wij op dit werk:

  • produceren en monteren van de HSB wand elementen
  • leveren en monteren van de houten geveldelen: Platowood Vuren, Platonium P-05
  • leveren en aanbrengen van de Aluminium golfprofiel platen gevel- en plafondafwerkingen: WellTEC W 15/40
  • uitwerken van het teken-, reken- en werkvoorbereidingstraject