IKC Sint Bavo Rijsbergen


Het oude scholencomplex is gesloopt om zo ruimte te maken voor dit nieuwe scholencomplex wat bovendien ruimte gaat bieden aan o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedie, fysiotherapie, kinderopvang, consultatiebureau, kinderopvang en naschoolse opvang. In opdracht van Bouwbedrijf Boot verzorgen wij:

  • het produceren en monteren van de HSB wand- en dakelementen
  • uitvoeren van de geveltimmerwerken
  • Het uitwerken van het teken-, reken- en werkvoorbereidingstraject