Gezondheidscentrum Axel

Vanuit de provincie Zeeland is de wens uitgesproken om in Axel een multidisciplinair gezondheidscentrum te verwezenlijken om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Eén van de uitgangspunten is dat de opzet en dienstverlening van het gezondheidscentrum aansluit bij de wensen van de bewoners van Axel en omgeving. Aanleiding voor het project was het door de provincie en gemeente gesignaleerde risico van verschraling van het zorgaanbod. De continuïteit van de zorg was niet meer gegarandeerd.  Het werk-/zorggebied beslaat de kern van Axel met omliggende kleine kernen, wat neerkomt op een verzorgingsgebied van ca. 10.000 inwoners. In opdracht van Van Kerckhoven Bouw verzorgen wij:

  • produceren en monteren van de HSB wand- en dakrand elementen
  • uitvoeren van de (on)geïsoleerde geveltimmerwerken
  • leveren en monteren van de Rockpanel Chameleon/Colours gevel- en plafondafwerkingen
  • uitvoeren van de houten luifel constructies
  • uitwerken van het teken-, reken- en werkvoorbereidingstraject

uitvoering: 2016