Stage ervaringen bij VKP

Benjamin Geulleaume (HZ student laatste leerjaar)

februari 2016 - mei 2016

In verband met het afstudeertraject van mijn opleiding Bouwkunde, heb ik bij VKP een onderzoek uitgevoerd. Gedurende een stage van 4 maanden, heb ik onderzocht hoe de productkwaliteit beheersbaar kan worden gemaakt. Dit omdat VKP het leveren van kwaliteit als belangrijk streven ziet, en ook bij verdere groei deze kwaliteit wil kunnen garanderen.

Gedurende het onderzoek lag de nadruk voornamelijk op het documenteren van aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit. Voorbeelden daarvan zijn bedrijfsprocessen en communicatie. Wanneer deze aspecten vastliggen, zijn ze immers beheersbaar.

Ik heb VKP dan ook ondersteund in het opstellen van verschillende documenten, waaronder het huidige kwaliteitsbeleid. Ook heb ik een personeelsenquête uitgevoerd. Zodoende kreeg ik veel inzicht in de werkwijzen en bedrijfscultuur van VKP, wat voor mij erg interessant was.

Voor de directie van VKP heb ik veel bewondering. Zij beschouwen zichzelf als ‘gewone’ medewerkers en stellen zich totaal niet boven de werknemers, iets wat ik zelden heb meegemaakt. Dit heeft een positieve invloed op de hele onderneming, waardoor er een transparante en respectvolle sfeer heerst.

Deze transparantie en mate van respect resulteert in ongelooflijk toegewijde en gedreven medewerkers, die zich op een saamhorige manier inzetten om van VKP een succes te maken. Ik ben dan ook van mening dat VKP, mede door deze bijzondere bedrijfscultuur, een voorspoedige toekomst tegemoet gaat.

Mijn afstudeerstage bij VKP heb ik dan ook als interessant, transparant, en vooral erg leuk ervaren!

 

Zie hier zijn onderzoeksresultaten: Afstudeeronderzoek B. Geulleaume / Bijlagen deel 1/ Bijlagen deel 2